วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

1 ก.พ. 2553
ติดสติกเกอร์ "ยาเฝ้าระวัง" บนฟิวเจอร์บอร์ด
พิมพ์งานให้พี่ปัญญา
ออกแบบสันแฟ้มให้จิตเวช

2 ก.พ. 2553
ปริ้นงานสันแฟ้มของจิตเวช

3 ก.พ. 2553
ถ่ายรูปที่โรงเรียนโสดาประดิษฐาราม 58 คน
ติดสติกเกอร์เบอร์โทร 38 x 8 นิ้ว

4 ก.พ. 2553
เก็บอุปกรณ์เขียนป้าย
ถ่ายเอกสาร
ติดสติกเกอร์ "การรับบริการ 7 หัวข้อ"
ทำป้ายสามเหลี่ยม 9นิ้ว "แหนมเนืองเรืองรส"

5 ก.พ. 2553
ร่างป้าย "ตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว"
สแกนสเกววัดส่วนสูง
ติดสติกเกอร์ "ขั้นตอนการรับบริการ"
ตัดสติกเกอร์องศาเตียง


8 ก.พ. 2553
พับกระดาษรูปสัตว์ต่างๆ
สแกนรูปจากกรอบรูป

9 ก.พ. 2553
แต่งรูปที่สแกนเมื่อวานนี้ แต่งเป็นรูปเก่า,รูปขาวดำ,และปรับสีออโต

10 ก.พ. 2553
สแกนรูปจากปฎิทิน

11 ก.พ. 2553
พิมพ์รายชื่อ-เบอร์โทร

15 ก.พ. 2553
ติดสติกเกอร์ "เมื่อญาติลุกจากเตียง ต้องยกที่กั้นเตียงทุกครั้ง เพื่อป้องกันเด็กตกเตียง" ทั้งหมด 8 ป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด
ทำสันปกให้จิตเวช

16 ก.พ. 2553
ลอกสติกเกอร์ออกจากป้ายพลาสวูด๊

17 ก.พ. 2553
สแกนเอกสาร "ขอเชิญประชุม" ให้พัสดุ

18 ก.พ. 2553
ลบข้อความบรรทัดสุดท้ายของป้ายผ้า
จาก"คุณภาพมาตรฐาน บริการทุกชีวิต ดุลชีวิตด้วยน้ำใจ"
เป็น " คุณภาพมาตรฐาน บริการทุกชีวิต ดุลญาติมิตรด้วยน้ำใจ"

19 ก.พ. 2553
ปริ้นงาน Excel
แกะเทปโฟมออกจากฟิวเจอร์บอร์ด

22ก.พ. 2553
สแกนรูปให้หัวหน้าและพี่ชุติมา

23 ก.พ. 2553
สแกนรูปหัวหน้า
ตัดผ้าขนาด 50 ซม. จำนวน 1 ม้วน

24 ก.พ. 2553
ส่งเอกสาร
เคลือบป้ายคำประกาศสิทธิของผู้ป่วย 10 ประการ โรงพยาบาลราชบุรี ขนาด A3 จำนวน 74 แผ่น

25 ก.พ. 2553
ปริ้นป้ายคำประกาศสิทธิของผู้ป่วย 10 ประการ โรงพยาบาลราชบุรี

26 ก.พ. 2553
ปริ้นและเคลือบป้ายคำประกาศสิทธิของผู้ป่วย 10 ประการโรงพยาบาลราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น